Wat doen we

Binnen Hattrick-Zorg bieden we begeleiding aan mensen met een verstandelijke- en/of lichamelijk beperking op tal van gebieden in hun leven. Zo bieden we ondersteuning binnen zowel gezinssituaties, alsmede binnen situaties waarin men zelfstandig woont.

In onze dagelijkse begeleiding werken we aan de hand van vooropgestelde zorgplannen. Binnen een dergelijk plan wordt samen met de cliënt, ouders en andere ondersteunende partijen een aantal doelen gesteld waarmee binnen de dagelijkse begeleiding naartoe wordt gewerkt. Binnen onze begeleiding werken wij onder andere aan het bevorderen van de zelfredzaamheid, het vergroten van de weerbaarheid en het bevorderen van sociale vaardigheden en vergroten van de sociale omgeving.

Aan de hand van regelmatig terugkerende evaluatiemomenten met zowel werk, school, dagbesteding, cliënt en ouders en tevens een psycholoog reflecteren we op de afgelopen periode en trachten we gestelde doelen scherp te houden.