Wat doen we

Binnen Hattrick-Zorg bieden we begeleiding aan mensen met een verstandelijke- en/of lichamelijk beperking op tal van gebieden in hun leven. Zo bieden we zowel ondersteuning binnen gezinssituaties als voor cliënten die zelfstandig wonen.

Bij Hattrick Zorg werken we aan de hand van vooropgestelde zorgplannen. Binnen een dergelijk plan stellen we samen met de cliënt, ouders en andere ondersteunende partijen een aantal doelen op. Vervolgens werken we tijdens de begeleidingsmomenten samen met de cliënt naar deze doelen toe. Voorbeelden van doelen zijn het vergroten van de zelfredzaamheid, het versterken van de sociale omgeving/vaardigheden of het leren omgaan met de eigen beperking.

Regelmatig evalueren we met verschillende partijen om de opgestelde doelen onder de loep te nemen. Dit doen we in samenwerking met de cliënt, ouders/verzorgers en eventuele andere partijen.