Professionals in de zorg

Hallo allemaal,

Naar aanleiding van de maatregelen die de afgelopen tijd door het RIVM en de overheid zijn genomen hebben wij een protocol opgesteld voor Hattrick Zorg:

  • Onze werknemers wassen vaker tijdens de werkdag hun handen en vermijden handen schudden en zoveel mogelijk ander lichaamscontact
  • De sportgroepen op de woensdagavond en vrijdagavond gaan niet door tot minstens 6 april. De cliënten die normaal gesproken op de dinsdag en/of donderdag meedoen aan 1 van de kick je fit groepen krijgen individueel of in duo’s begeleiding. We brengen ze daar vandaag van op de hoogte.
  • Sportmateriaal wat we gebruiken wordt na gebruik schoongemaakt. Ook plekken die door verschillende mensen worden aangeraakt (tafels, deurklinken, kastgrepen) zullen vaker schoon worden gemaakt
  • Voorlopig maken we met onze cliënten geen gebruik meer van zwembaden, sportscholen of andere openbare locaties. Wel proberen we in de buitenlucht te blijven sporten en bewegen en is ons kantoor ook nog toegankelijk. Als de cliënt zich hier niet prettig bij voelt kijken we naar een andere manier om toch een contactmoment te houden.
  • Bij griepverschijnselen in ons team of bij cliënten nemen we geen risico: in dat geval zullen we het contactmoment afzeggen
  • We zullen extra contact opnemen met ouders, woonbegeleiders en andere betrokkenen om goed met elkaar te blijven afstemmen hoe we de cliënt zo goed mogelijk kunnen ondersteunen. Uiteraard blijven we ook met de cliënten contact houden.

We vinden het belangrijk om de begeleiding die wij bieden aan de cliënten waar het kan zoveel mogelijk door te laten gaan. Voor sommige cliënten die zich zorgen maken over het virus kunnen wij een welkome afleiding bieden en bepaalde zaken relativeren. Mocht er een verandering komen in de situatie (door omstandigheden bij ons of door toekomstige andere maatregelen vanuit de overheid) dan zullen we jullie hiervan op de hoogte brengen.

Met sportieve groet,

Team Hattrick Zorg

 

Hattrick-Zorg is actief in de ambulante zorg voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Wij verlenen zorg aan mensen met een beperking in de breedste zin van het woord. Dat ligt in de persoonlijke verzorging, individuele begeleiding, advies en bemiddeling. En dat doen we met overgave en enthousiasme! In overleg en met een oog voor de persoonlijke wensen.

We ondersteunen onze cliënten bij functioneren in de dagelijkse praktijk en het participeren in de maatschappij. De regie van de zorg doen we samen met de ouders, de bestaande gevestigde zorgverleners, school en werk.

 

Individuele begeleiding

We begeleiden mensen met een beperking om actief deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk leven.

Lees meer

Groepsbegeleiding

Hattrick Zorg heeft een aantal sportgroepen waaraan we groepsbegeleiding geven.

Lees meer

Projecten

We zijn actief met het opzetten van leuke, nieuwe en uitdagende projecten voor mensen met een beperking.

Lees meer