Eén van de belangrijkste partners voor Hattrick-Zorg is Esdege-Reigersdaal. Deze organisatie is een grote en bekende speler in de wereld van de gehandicaptenzorg. Een organisatie met veel kennis en ervaring op het gebied van het begeleiden en ondersteunen van mensen met een beperking in wonen, werken en dagbesteding. Hattrick-Zorg begeleidt een steeds groter aantal cliënten van Esdege-Reigersdaal met verschillende achtergronden en beperkingen. Wij proberen om de kennis van beide partijen te combineren om de cliënten zo goed mogelijk te begeleiden en ondersteunen. Deze nauwe samenwerking hopen we nog vele jaren te mogen voortzetten.