Eén van de belangrijkste partners voor Hattrick-Zorg is Esdege-Reigersdaal. Deze organisatie is een grote en bekende speler in de wereld van de gehandicaptenzorg. Een organisatie met veel kennis en ervaring op het gebied van het begeleiden en ondersteunen van mensen met een beperking in wonen, werken en dagbesteding. Hattrick-Zorg begeleidt een steeds groter aantal cliënten van Esdege-Reigersdaal met verschillende achtergronden en beperkingen. Wij proberen om de kennis van beide partijen te combineren om de cliënten zo goed mogelijk te begeleiden en ondersteunen. Deze nauwe samenwerking hopen we nog vele jaren te mogen voortzetten.

Hattrick-Zorg en Stichting Esdege-Reigersdaal hebben de handen ineen geslagen om een nieuw project op te zetten voor jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt. Zowel Hattrick-Zorg als Stichting Esdege-Reigersdaal heeft jarenlange ervaring met het begeleiden van deze doelgroep. Esdege-Reigersdaal heeft gemerkt dat veel van de jongeren die zij onder hun hoede hebben nog stappen moeten zetten om tot werk te komen. Het belangrijkste hierbij is dat ze zowel letterlijk als figuurlijk in beweging komen. Hattrick-Zorg heeft sport als rode draad door de hele organisatie zitten en weet dus als geen ander dat sporten essentieel is om jongeren in beweging te krijgen. Sporten geeft energie en daagt mensen uit. Doordat je vaak op een duidelijke en tastbare manier vooruitgang kunt zien, kan sport een enorme ‘boost’ geven aan het zelfvertrouwen. De laatste jaren heeft Hattrick-Zorg een ervaren bokser in dienst als begeleider en het blijkt dat boksen een goede sport is voor de doelgroepen waarmee zowel Hattrick-Zorg als Esdege-Reigersdaal te maken hebben. Het geeft de sporter zelfvertrouwen, leert ze op een veilige manier om te gaan met agressie en ze krijgen te maken met de balans tussen incasseren en uitdelen. Bij boksen horen ook eigenschappen die nuttig zijn in het dagelijks leven, zoals discipline, doorzettingsvermogen en respect voor anderen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In maart 2018 zal dit project gestart worden met een kleine groep jongeren die begeleid worden door Esdege-Reigersdaal. Zij zullen gedurende een bepaalde vooraf gestelde periode  minstens twee keer per week training krijgen van een ervaren trainer. Daarnaast zal er ook besproken worden hoe de benodigde stappen gezet kunnen worden om van boksen naar een werksituatie te komen. Dit gebeurt onder de leiding van een ervaren jobcoach van Esdege-Reigersdaal.