Ambulante Woonbegeleiding

Wel zelfstandig in het leven staan, maar niet helemaal op eigen benen verder kunnen? Behalve begeleid wonen is er ook zoiets als wonen met begeleiding.Wij verlenen hulp of steun in alle gradaties zodat je niet constant een beroep hoeft te doen op je ouders, familie of vrienden.Samen met jou zetten we een structuur op voor het leven van dag tot dag.

Een structuur die je nodig hebt, maar wel één waarbij jij je prettig voelt. Begeleid wonen betekent dat je boodschappen leert doen, je woning leert schoonhouden, je administratie zal leren bijhouden en dat er wordt verwacht dat je verschijnt op de gemaakte afspraken. De vaardigheden waarbij wij ondersteunen, verschillen per persoon.

Je begeleider houdt de vinger aan de pols zonder bovenop je lip te zitten. Hij ziet er op toe dat je regelmatig kookt en gezond eet. En dat je je sociale contacten onderhoudt. En hij helpt je bij het vinden van een baan of een dagbesteding.Wij evalueren samen met jou jaarlijks de leerdoelen en stellen deze bij d.m.v. een opgesteld zorgplan.